Koszt kredytu hipotecznego – podział i analiza

Każdy, łączny koszt kredytu hipotecznego, składa się z trzech elementów – kosztów stałych i zmiennych a także opłat dodatkowych. Wbrew pozorom ich podział jest dosyć łatwy, mimo iż ich wysokość może w znaczący sposób ulegać zmianie. Co to za koszty i jak wygląda ten podział?

Koszty stałe – nie ulegają zmianie przez cały czas spłaty

Stałym kosztem kredytu hipotecznego jest marża. Jej wysokość jest uzależniona od aktualnej, finansowej sytuacji klienta, zabezpieczenia kredytu i ewentualnych ubezpieczeń. Jest to swoiste narzędzie, dzięki któremu bank może – zależnie od siebie – wpływać na ogólny koszt całego zobowiązania. Im wyższe ryzyko kredytowe, tym większa prowizja. Niemniej, jej wysokość nie zmienia się przez cały czas spłaty zobowiązania.

Wszytko co trzeba wiedzieć o kredycie hipotecznym znajdziesz tutaj.

Koszty kredytu hipotecznego zmienne

Zmienny koszt kredytu hipotecznego to jego oprocentowanie. Wysokość tego współczynnika jest zależna przede wszystkim od aktualnej stopy procentowej WIBOR. W trakcie spłaty kredytu może ona ulec zmianie, co jednocześnie przełoży się na wzrost kosztów spłaty i wysokość płaconej raty. Współczynnik WIBOR nie jest zależny od banku, lecz ogólnej sytuacji gospodarczej kraju. Dlatego przed zaciągnięciem wieloletniego zobowiązania, należy dokładnie zapoznać się z bieżącą sytuacją i analizami na przyszłość.

Koszt kredytu hipotecznego można obliczyć korzystając z dostępnych w internecie kalkulatorów kredytu hipotecznego.

Opłaty dodatkowe

Łączny koszt kredytu hipotecznego to również opłaty dodatkowe. Do tej grupy naliczamy np. koszty dodatkowych usług, bądź produktów finansowych, które zostały zakupione wraz z kredytem, są to:

  • prowizja za udzielenie kredytu,
  • opłata przygotowawcza,
  • opłaty z tytułu karencji i wakacji kredytowych.

Wysokość tych opłat jest uzależniona od bieżącej polityki banku. Co więcej, Wierzyciel może też wprowadzić inne formy opłat, np. za wydanie papierowego harmonogramu spłaty.

Zobacz czym jeszcze warto się kierować przy wyborze kredytu hipotecznego.

Podsumowując, podstawowe koszty każdego kredytu zaciąganego na hipotekę to oprocentowanie i marża. Wysokość pozostałych opłat w mniejszym, lub większym stopniu zależy od nas samych.

About the author

Secured By miniOrange