Rata stała czy rata malejąca?

Wśród zagadnień jakie wiążą się z kwestią brania i udzielania kredytów hipotecznych bardzo istotny jest wybór rodzaju uiszczanej raty. W gruncie rzeczy każdy potencjalny kredytobiorca ma do wyboru jedną z dwóch opcji – rata stała lub malejąca. Wybór jakiego należy dokonać jest jedną z najważniejszych kwestii dotyczącej zaciągnięcia tego typu zobowiązania.


Odpowiedź na pytanie tytułowe, zawarte w zwrocie 'rata stała czy rata malejąca’, jest więc podstawową kwestią do rozstrzygnięcia nim wybierzesz kredyt hipoteczny. Różnica pomiędzy oboma rodzajami raty jest dość wyraźna. W przypadku raty stałej, kwota, jaką co miesiąc przelewa się na konto banku z tytułu spłaty rat kredytu, jest stała. Diabeł rzecz jasna tkwi tutaj w szczegółach, bowiem w przypadku raty stałej z każdą kolejną ratą spada wysokość jej części składowej wynikającej z oprocentowania, wzrasta natomiast wysokość części, jaka przeznaczana jest na spłatę kapitału kredytu.

W przypadku raty malejącej sytuacja jest nieco odmienna. Wysokość części składowej raty, dotyczącej spłaty kapitału jest stała i wraz z opłacaniem kolejnych rat kredytu kwota pozostałego do spłaty kapitału pomniejsza się właśnie o taką kwotę. Zmienna jest natomiast część składowa raty wynikająca z oprocentowania kredytu. Wraz z każdą kolejną ratą część procentowa jest coraz mniejsza, co z kolei przekłada się na coraz niższą, łączną comiesięczną wysokość raty.

Który rodzaj raty, powinien wybrać kredytobiorca? Wszystko zależy od tego, jakie jest jego nastawienie. Jeśli bowiem najważniejsze dla niego jest, by rata kredytu na początku jego spłaty była możliwie jak najniższa to powinien wybrać ratę stałą. W przypadku raty malejącej bowiem na początku spłaty kredytu raty są relatywnie wysokie, a przy tym znacznie wyższe niż ma to miejsce w przypadku rat stałych. Z czasem robią się jednakże coraz niższe, a przy końcu są zacznie mniejsze niż ma to miejsce w przypadku rat stałych.

About the author

Secured By miniOrange